5. SZÁLLÍTÁS

5.1 Az árucikkeket károsodás és értékcsökkenés ellen megfelelően védetten kell leszállítani a DDP (Incoterms 2010) feltételeinek megfelelően a vevőnek a vételi megrendelésben meghatározott üzleti telephelyére.

5.2 A szállítási határidőt és napot a vételi megrendelésben kell megadni, vagy arról meg kell egyezni írásban.

5.3 Az eladó a számlát az árucikkek szállítási dokumentációjával együtt, de attól különválasztva küldi meg a vevőnek. A számlán fel kell tüntetni a vételi megrendelés vonatkozó számát.

5.4 Az eladó köteles gondoskodni arról, hogy minden egyes szállítmányhoz tartozzon szállítási dokumentáció, amelyik többek között a következőket tartalmazza: a vételi megrendelés száma, a vételi megrendelés dátuma, a csomagok darabszáma, a csomagok tartalmának a megnevezése, rész-szállítás esetében pedig a még hátralévő szállítandó árucikkek megnevezése. Amennyiben ezt kéri a vevő akkor az adott szállítmányra vonatkozóan a megfelelőségi bizonylatot is meg kell küldeni.

5.5 A szállítási határidőt betartani döntően fontos.

5.6 Amennyiben nem rendelkezik ettől eltérően a vevő a vételi megrendelésben, akkor a vevő a szállítmányokat kizárólag a szokásos üzleti nyitvatartási órákban veszi át.

5.7 Amennyiben nem kerül sor az árucikkek leszállítására a megállapodott határidőre, akkor a vevő az egyéb ebből adódó jogainak a csorbítása nélkül jogosult az alábbi intézkedések megtételére:

(i) A szerződés teljes egészének vagy részeinek a felmondása, és késedelmes szállítás esetében az árucikkek átvételének a megtagadása.

(ii) Az árucikkeknek az eladó által megkísérelt késedelmes szállításának vagy az árucikkekkel kapcsolatos egyéb rendelkezésének a visszautasítása.

(iii) Kártérítés megkövetelése az eladótól minden olyan méltányosan meghatározott költséggel kapcsolatosan, amelyik abból adódóan keletkezett a vevőnél, hogy más szállítótól kellett megrendelnie az elmaradt szállítással érintett árucikkeket.

(iv) A vevőt ért bármely további kár, költség vagy veszteség megtérítésének a követelése, amennyiben ezeket a hátrányokat azt okozta, hogy az eladó nem szállította le a megállapodás szerinti határidőre az árucikkeket.

5.8 Amikor a vevő írásban jóváhagyja a részszállítás lehetőségét, akkor a szerződést úgy kell megkötni, hogy minden egyes részszállításra vonatkozzon egy szerződést. Amikor az eladó egyetlen részszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a vevő a teljes szerződést felmondottnak tekintheti.

5.9 Amikor a vevőnek a megrendelt mennyiségnél több árucikket szállítanak le, akkor a vevő nem köteles kifizetni a többlet mennyiséget. A többletként szállított mennyiség az eladó kockázatában marad és az eladó költségére szállítható vissza. Amikor az árucikkeket az esedékességi határidő előtt szállítják le, akkor a vevő választása szerint elfogadja a korábbi szállítást, vagy az eladó költségére visszautasítja a korábbi szállítás átvételét. Amennyiben elfogadja a társaság a korai szállítást, akkor sem köteles kifizetni azt előbb, mint az eredeti szállítási határidőt követő hónapban.

5.10 Jogosult a vevő visszautasítani minden olyan árucikket a szállítástól számított tizennégy (14) napon belül, amelyik minőségében, mennyiségében vagy kivitelezésében, leírásában nem felel meg a szerződés rendelkezéseinek. A visszautasított árucikkeket haladéktalanul és a vevő részére költségmentesen kell pótolni. A fentiekben megadottakkal kapcsolatosan visszautasított árucikkeket az eladó költségére és kockázatára kell tárolni, amíg az eladó nem gondoskodik azok visszavételéről.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: