4. SZAVATOSSÁG & BIZTOSÍTÁS

4.1 Az eladó köteles kármentesíteni a vevőt, ha az alábbiakkal kapcsolatosan éri a vevőt veszteség, kár, hátrány, sérelem, költség (beleértve a törvényes és az egyéb kapcsolódó költségeket és díjakat is), illetve minden követelés, amelyet a társasággal szemben támasztanak, illetve amelyet a társaság kifizetett:

(i) Hibás és nem megfelelő árucikkek szállítása; és

(ii) Harmadik fél által az alkalmazott jog szerint támasztott követelés (beleértve többek között az Európai Unió tagállamainak a törvényeit is), amellyel a vevővel szemben lépnek fel a törvényben előírt időtartamon belül az árucikkek értékesítéséhez vagy használatához kapcsolódóan vagy azon kívül keletkező veszteséggel, költséggel, kárral összefüggésben. A törvényes határidő kezdete a következők közül a legkorábban bekövetkező lehet: (i) az a nap, amikor az vevő leszállítja az árucikkeket vagy az árucikkeket tartalmazó termékeket harmadik személynek, vagy (ii) három hónappal azt követően, hogy az eladó leszállította az árucikkeket a vevőnek.

(iii) Az árucikkek használatához, gyártásához vagy szállításához kapcsolódóan szellemi szerzői tulajdonjog megsértése vagy állítólagos megsértése; és

(iv) A titoktartási kötelezettség megszegése.

4.2 Köteles az eladó olyan biztosítási politikát folytatni és olyan biztosításokat megkötni, amelyek fedezet nyújtanak az eladónak a vevővel és harmadik féllel szemben fennálló kötelezettségeire a kérdéses árucikkekkel kapcsolatosan. Kérésre köteles az eladó bemutatni a vevőnek a biztosítási kötvények és díjfizetési igazolások másolatait.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: