3. MINŐSÉG ÉS HIÁNYOSSÁGOK

3.1 Az árucikkek legyenek újak, a lehető legjobb rendelkezésre álló kivitelben és a legjobb minőségben készüljenek, a leginkább megfelelő anyagokból és munkaerő közreműködésével készüljenek el. Az árucikkek legyenek hibátlanok, minden tekintetben feleljenek meg a vételi megrendelés a specifikáció előírásainak.

3.2 Az eladó teljes mértékben tudatában van az árucikkek rendeltetésének, felhasználási módjának (jelentheti ez az árucikkek viszonteladását és felhasználását a nemzetközi piacokon). Az árucikkek tökéletesen feleljenek meg rendeltetésüknek, kereskedelmi forgalomba hozható minőségűek legyenek, megfelelő csomagolással és biztosítással. Az eladó a vevő megbízásából a szállítás előtt ellenőrzi, hogy az árucikkek mindenben megfelelnek-e a szerződés rendelkezéseinek.

3.3 Köteles eleget tenni az eladó az összes európai uniós előírásnak, valamint az árucikkel szállítási célhelye szerinti területen érvényes előírásoknak, beleértve az árucikkekkel kapcsolatos egészségügyi és biztonsági követelményeket, a társaság székhelyein alkalmazott egyéb eljárásokat és előírásokat is.

3.4 Az árucikkeknek a vevő felé való leszállítása előtt jogosult a vevő az árucikkek ellenőrzésére és felülvizsgálatára, amihez az eladónak lehetőséget kell biztosítania.

3.5 Amennyiben az ilyen ellenőrzésekből és felülvizsgálatokból olyan következtetés vonató le, hogy az árucikkek nem felelnek meg az előírásoknak, vagy feltételezhető, hogy azok nem felelnek meg az előírásoknak és a vételi megrendelés, bármely specifikáció és/vagy szabadalom előírásinak, illetve a vevő részéről az eladó felé megadott elvárásoknak, akkor a vevő erről tájékoztatja az eladót, az eladó pedig köteles haladéktalanul megtenni minden intézkedést, ami csak szükséges az árucikkek megfelelőségének a biztosításához. A vevő igényelheti az árucikkek ismételt ellenőrzését és felülvizsgálatát.

3.6 Az ellenőrzéstől és a felülvizsgálattól függetlenül az eladó teljes mértékben felelős az árucikkekért, az ilyen ellenőrzés és felülvizsgálat semmilyen módon nem korlátozza vagy befolyásolja az eladó szerződésből adódó kötelezettségeit és nem jelenti azt, hogy ezzel az ellenőrzéssel vagy felülvizsgálattal a vevő elfogadná asz árucikkeket.

3.7 Amikor a vételi megrendelésből adódóan az árucikkek gyártása a vevő által átadott terv(ek) vagy a vevő által meghatározott eljárás szerint történik, köteles az eladó a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a vevőt minden olyan kezdeményezésről vagy továbbfejlesztésről, amelyik a társaság által átadott terveket vagy módszereket érinti a vételi megrendelés teljesítésével és bármely szellemi tulajdonnal kapcsolatosan. A módosítások és a továbbfejlesztések teljes mértékben a vevő tulajdonát képezik. Az eladó a vevő költségére minden szükséges támogatást megad a vevőnek ahhoz, hogy élvezze az ilyen jogokból elérhető előnyöket, függetlenül attól, hogy ezeket a továbbfejlesztéseket bárhol a világon bejegyeztetik vagy sem.

3.8 Amikor bármelyik árucikk nem tesz eleget a 3. pontban meghatározott bármelyik feltételnek, akkor jogosult a vevő igénybe venni a 12 cikkelyben felsorolt lehetőségeket, a 4. cikkely rendelkezéseinek a csorbítása nélkül.

3.9 A 4. cikkely rendelkezéseitől és a szerződő felek között megkötött egyéb írásos megállapodás rendelkezésektől függetlenül jogosult a vevő az eladóval szemben az alábbiakban felsorolt lehetőségeket és korlátozások szerint kártérítési igénnyel fellépni az árucikkek hibás volta esetében:

(i) Épületben okozott meghibásodás esetében az árucikkekre vonatkozóan kifogást lehet emelni a szállítást követő tíz (10) éven belül, amennyiben az árucikket rendelkezés szerint, a megrendelésben megadott célra használták fel.

(ii) Minden egyéb meghibásodás esetében a kifogás érvényesítési határideje három (3) év az áru leszállításától vagy a végzett munka elfogadásától számítva.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: