2. A FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA & A SZERZŐDÉS EGYSÉGESSÉGE

2.1 A jelen feltételeket automatikusan bele kell érteni minden szerződésbe, ezeket a feltételeket minden szerződésnél alkalmazni kell. Az itt megfogalmazott feltételeken kívül más feltétel, így az eladó árajánlatában, visszaigazolásában vagy a megrendelés visszaigazolásában, a specifikációban vagy hasonló dokumentumokban megadott feltétel nem része a szerződésnek.

2.2 Amennyiben nem állapodnak meg ettől eltérő értelemben a szerződő felek, akkor a szerződést a vételi megrendeléssel kapcsolatosan a teljes szerződésnek kell tekinteni. Ez a szerződés lép a felek között létrejött minden korábbi megállapodás, megegyezés vagy tárgyalás helyébe. Az eladó részéről a vevő felé az árucikkek minőségével vagy specifikációjával kapcsolatos minden bemutatást a jelen szerződés részének kell tekinteni.

2.3 A vevő részéről az árukra vonatkozóan átadott minden vételi megrendelést az eladónak úgy kell tekintenie, mint a vevő által a jelen feltételek szerint kiadott megrendelést az árucikkek megvásárlására vonatkozóan. Nem fogadható el vételi megrendelés, amíg az eladó nem jelzi vissza nyomatékosan annak elfogadását, vagy nem fogadja el teljes egészében vagy részben a vételi megrendelést a megrendelés teljesítésével.

2.4 A jelen feltételek és a szerződés változása kizárólag a társaság írásos hozzájárulásával léphet életbe.

2.5 A jelen feltételeket kell alkalmazni a szerződésre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy milyen nyelven fogalmazzák meg a vételi megrendelést, illetve a felek által kibocsátott bármely kapcsolódó dokumentumot, az eladó pedig kijelenti, hogy teljes mértékben megérti a jelen feltételek megfogalmazásakor használt nyelvet.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: