1. DEFINÍCIÓK

1.1 jelen áruvásárlási feltételekben (a továbbiakban a “Feltételek”) az alábbi meghatározások a felsorolt tartalommal bírnak:

Vevő: A vételi megrendelést kibocsátó társaság

Szerződés: A vételi megrendelés kibocsátásakor érvényes bármely keretmegállapodás, a vételi megrendelés, a specifikáció, a vételi megrendeléshez kapcsolódó bármely egyéb dokumentum, az eladó árajánlata és a vételi megrendelés elfogadása (nem tartoznak ide azok a vásárlási feltételek, amelyek az árajánlatban és az árajánlat elfogadásában szerepelnek). A fenti dokumentumok tartalmában előforduló bármely ellentmondás vagy eltérés esetében a fenti dokumentumok a felsorolás sorrendjében érvényesek.

Keretmegállapodás: A vevő által vagy a vevő megbízottja által, valamint az eladó vagy az eladó megbízottja által aláírt és az áruknak a társaság részére való leszállításáról szóló megállapodás.

Áru: Azok az árucikkek, amelyekkel kapcsolatosan a szerződésben megállapodnak a szerződő felek, hogy az eladó azokat leszállítja, a vevő pedig azokat átveszi (ez érvényes az árucikkek bármely részére).

Szellemi szerzői jog: Minden szabadalom, tervrajz és kereskedelmi védjegy (legyen az bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegy), szerzői jog, know-how, adatbázishoz kapcsolódó jog és bármilyen egyéb szellemi tulajdonjog és hasonló, vagy azzal egyenértékű tulajdonjog a világ bármely pontján, beleértve a jelenleg létező és a jövőben bejegyzendő és elismerendő jogokat; az ilyen jogok alkalmazásait, kiterjesztéseit és megújításait.

Vételi megrendelés: A vevő által írásban vagy elektronikus eszközzel küldött kérés, amely az áruk szállítására vonatkozik.

Eladó: A társaság részéről küldött vételi megrendelést átvevő személy, cég vagy társaság. (Ezt nem tudom értelmezni!)

Az eladó árajánlata: Az eladó által az árucikkekre vonatkozóan adott árajánlat.

Specifikáció: A vevő által az árucikkekkel kapcsolatosan írásban megfogalmazott követelmények összefoglalása.

1.2 Az egyik nyelvtani nemben megadott meghatározás a másik nyelvtani nemre is érvényes.

1.3 A fejléc kizárólagosan az azonosítást szolgálja és semmilyen módon nem befolyásolja a jelen feltételek értelmezését.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: