15. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

15.1 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezését az illetékes bíróság, állami vagy közigazgatási hatóság teljesen vagy részben érvénytelennek, illegálisnak, hatálytalannak, semmisnek, semmisnek nyilváníthatónak vagy végrehajthatatlannal nyilvánítja, akkor ez nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseit, az érvénytelennek, stb. nyilvánított rendelkezést pedig az eredeti rendelkezést leginkább megközelítő tartalmú rendelkezéssel kell helyettesíteni.

15.2 Amennyiben a vevő nem él vagy nem határidőre él a szerződésből adódó bármely rendelkezésből adódó jogaival teljes egészében vagy részben, ez nem jelenti azt, hogy le is mondana a jelen szerződésből adódó bármelyik jogáról.

15.3 Amikor a vevő lemond a szerződés eladó részéről történő bármely rendelkezésének a megsértéséhez kapcsolódó valamilyen jogáról, akkor ez nem jelenti azt, hogy a jelen szerződés más rendelkezéseiből adódó jogairól is lemondana.

15.4 Amennyiben a felek nem állapodnak meg ennek az ellenkezőjében, akkor a jelen szerződésből adódóan a vevőt megillető jogok és jogorvoslatok nem érintik a vevőt a jelen szerződésből vagy a törvények alapján megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

15.5 Amennyiben nem rendelkezik ettől eltérően a szerződés, akkor az eladó felelőssége korlátlan az árucikkek által okozott személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatosan, vagy mindazokkal a káresetekkel kapcsolatosan, amelyeket nem zár ki vagy nem korlátoz törvény, amikor a káresetet durva hanyagság vagy szándékos károkozás váltotta ki, amikor megsértik harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy megszegik a titoktartási kötelezettséget.

15.6 A jelen feltételekkel kapcsolatosan minden észrevételt írásos formában kell megtenni és tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni a másik szerződő félnek.

15.7 A szerződés és a szerződés részei a vevő bejegyzett székhelye szerinti ország törvényeinek felel meg, kizárva az 1980. április 11-én Bécsben megkötött és az áruk nemzetközi kereskedelméről szóló ENSZ konvenció hatályosságát.

15.8 A szerződő felek között jelentkező bármely nézeteltérést vagy vitát a vevő bejegyzett székhelye szerint illetékes bíróság dönthet el.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: