14. VIS MAJOR

14.1 Egyik szerződő fél sem köteles a jelen szerződésből adódó kötelezettségeinek eleget tenni, ha a kötelezettségeinek az elmaradása a szerződő felek ellenőrzésén kívül eső körülményre vezethető vissza (háború, lázadások, természeti katasztrófák, például tűzvész, árvíz, stb.). (Ezt nevezzük „vis major eseménynek”).

14.2 Amikor az egyik szerződő felet vis major esemény sújt, akkor köteles mindent megtenni a vis major esemény káros hatásainak a megelőzése és csökkentése érdekében, valamint köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet a vis major esemény jellegéről, annak jelenlegi és várható hatásairól, a teljesítőképesség megszűnéséről vagy csökkenéséről. Meg kell adnia továbbá a működésképtelenség, a késedelem vagy a hiányos teljesítés várható következményeit és időtartamát.

14.3 Amikor az egyik szerződő fél teljesítését egy hónapnál hosszabb időre teszi lehetetlenné a vis major esemény, akkor a másik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a vis major eseménnyel sújtott szerződő félnek megküldött írásos értesítéssel. Ilyenkor egyik felet sem terheli a másik szerződő féllel szemben kötelezettség, illetve illeti meg jog, ugyanakkor a szerződés befejeződése előtt szerzett jogok és kötelezettséget továbbra is érvényben maradnak.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: