11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1 Jogosult a vevő bármikor megszüntetni a szerződést annak teljes egészében vagy részeiben indoklással vagy anélkül, az eladó négy (4) héttel korábbi értesítésével. Amennyiben az eladó eleget tesz a 11.3. pontban meghatározott kötelezettségeknek, akkor a vevő a következőket fizeti ki ebben az esetben az eladónak:

(i) A szerződésnek megfelelően elvégzett munka ára.

(ii) A vevő által jóváhagyott bármilyen munkavégzés költsége, feltéve, hogy a munka nem haladja meg a négy (4) hetes gyártási időtartamot.

(iii) A 10. pontban foglaltaknak megfelelően az eszközök mérlegéből adódó költség.

A jelen 11. pont hatálya alatt az eladó semmilyen más kifizetésre nem tarthat igényt a vevőtől a szerződés befejezésére hivatkozva.

11.2 A vevő jogosult az eladónak megküldött írásos értesítésével bármikor azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést az alábbi esetekben anélkül, hogy bírósághoz fordulna, vagy bármilyen kötelezettsége lenne az eladóval szemben:

(i) Az eladó nem tesz eleget a szerződésben meghatározott feltételeknek és kötelezettségeknek, illetve ennek a veszélye fenyeget; vagy

(ii) Az eladó vagyonával kapcsolatosan lefoglalás, végrehajtás vagy más eljárás következik be; vagy

(iii) Az eladóval szemben csődeljárást kezdeményeznek, kényszer-megállapodást vagy kiegyezést kell kötnie hitelezőivel, illetve hitelezői más módon lépnek fel ellene, hitelezői (formálisan vagy informálisan) fellépnek ellene, felszámolási eljárást kezdeményeznek, kivéve azt az esetet, amikor a felszámolás kizárólag a vállalkozás újjászervezését célozza, külső kezdeményezésre vagy bírósági kezdeményezésre gondnokot, végrehajtott, felszámolót, biztost helyeznek vállalkozása élére, felszámolásával kapcsolatosan bírósághoz fordulnak, illetve bármilyen eljárást kezdeményeznek és megindítanak az eladó fizetőképtelenségével vagy lehetséges fizetőképtelenségével kapcsolatosan. ; vagy

(iv) Az eladó fúziója, kiválása, vagy az eladó fölötti ellenőrzés közvetlen vagy közvetett megszerzése külső fél részéről; vagy

(v) Az eladó pénzügyi helyzete oly mértékben megrendült, hogy a társaság véleménye szerint veszélybe került az, hogy az eladó eleget tegyen a szerződésből adódó kötelezettségeinek.

11.3 A szerződés bármely okból bekövetkező megszűnése nem befolyásolja a vevőnek a szerződés megszűnése előtt keletkezett jogait és kötelezettségeit. Az eladó a vevő által meghatározott határidővel és feltételekkel leszállítja a vevőnek a befejezett munkákat, a folyamatban lévő munkákat és minden eszközt. Érvényben maradnak azok a rendelkezések, amelyek nyomatékosan vagy magától értetődően hatályosak a szerződés megszűnése után is, mint például a titoktartási kötelezettségre, a szavatosságra, a garanciára, a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: