10. A TÁRSASÁG TULAJDONA/ESZKÖZEI

10.1 A vevő kizárólagos tulajdona marad minden anyag, felszerelés, szerszám, minta, gép, forma, a rajzokban, a specifikációkban és a vevő által az eladónak átadott adatokban szereplő minden szellemi tulajdon akkor is, ha azokat nem szállították le, hanem az eladó fejlesztette ki, gyártotta le kifejezetten az árucikkek elkészítéséhez (a továbbiakban az „Eszközök”), amelyeket a vevő bármilyen formában kifizetett, például az árucikkek vételárába beépített amortizációval. Az eladó az ilyen eszközökkel kapcsolatosan a vevő javára letéteményesként jár el. Mindazokat az eszközöket, amelyek nem kapcsolódnak a gyártási eljáráshoz, és amelyeket az eladó üzemében a vevő tulajdonaként ismer el, megfelelő módon jelölni kell, például az eszközön elhelyezett táblával, amelyből kiderül, kihez tartozik az eszköz. Amikor a szerződés lejárat előtt befejeződik, és a vevő még nem fizette ki a kérdéses eszközöket maradéktalanul, akkor ez nem hat ki a vevő tulajdonjogára. Amikor nem határozható meg, hogy milyen mértékben épülnek be ezek az eszközök az árucikkek vételárába, akkor nem köteles a vevő a különbség meghatározására és ez nem hat ki a vevő ilyen eszközökkel kapcsolatos jogaira.

10.2 Az eladó kötelezettségei:

(i) Ezeket az eszközöket kizárólag a szerződések szerinti teljesítésekhez használhatja fel; és

(ii) Ezeket az eszközöket kizárólag a vevő előzetes írásos hozzájárulásával távolíthatja el, módosíthatja, másolhatja vagy semmisítheti meg.

10.3 Az eladó a következőket garantálja:

(i) Az eszközök megfelelnek a vevő specifikációinak; és

(ii) Köteles elvégezni minden károsodott, elkopott vagy elveszett eszköz karbantartását, javítását és/vagy pótlását, és köteles saját költségére biztosítani az ilyen eszközök pótlását az adott értéken; és

(iii) Nyomatékosan lemond minden visszatartási jogról, a vevő első kérésére köteles ezeket az eszközöket visszaszolgáltatni a vevőnek, mégpedig tökéletes üzemelési állapotban, a teljes műszaki dokumentációval együtt, beleértve az eszközökhöz tartozó részletrajzokat is.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: